Renovatie IJsbaan De Meent te Alkmaar

Voor Schipper Vloeren gaan we het staalwerk leveren en monteren voor de nieuwe ijsbaan. De ijsbaan wordt grootscheeps gerenoveerd.